THE ADVENTURES OF PRINCE ACHMED (1926)

Het eerste special event van 2020 vindt plaats op 21 maart in Pand P. Op deze avond wordt de silent silhouet/animatiefilm THE ADVENTURES OF PRINCE ACHMED vertoond en live muzikaal begeleid.

De Duitse Lotte Reiniger maakte in 1926 (na vijf jaar intensief handwerk) de prachtige animatiefilm THE ADVENTURES OF PRINCE ACHMED door middel van uitgeknipte figuren, torens, dieren en landschappen. Ze werd geholpen door andere avant-garde kunstenaars die niet veel later ook bekend zouden worden. Walter Ruttmann maakte in 1927 de docu-silent film BERLIN: SYMPHONY OF A GREAT CITY, Berthold Bartosch maakte in 1932 de animatiefilm THE IDEA met een naakte vrouw als hoofdpersonage, en Carl Koch bleef tot 1954 zeer actief binnen de filmwereld als regisseur, maar ook als cameraman, schrijver en producer.

THE ADVENTURES OF PRINCE ACHMED is niet de oudste animatiefilm ter wereld die bewaard is gebleven (dat is GERTIE THE DINOSAUR uit 1914), maar is wel de oudste nog bestaande feature length animatie. De film is gebaseerd op de vertellingen van Duizend-en-een-nacht, dus we zien naast vliegende paarden, meterslange slangen, mensen die in dieren veranderen en omgekeerd, ook Aladin met zijn wonderlamp voorbij komen.

De film kreeg destijds lovende kritieken:

‘Zooals gisteren het groote theater van de Volksbühne aan den Bülowplatz te Berlijn daverde van de toejuichingen en de opgetogen en bewogen bezoekers zelfs geen haast hadden, om naar de vestiaire te komen, doch met elkaar bleven napraten, staande voor hun plaatsen en telkens opnieuw hulde betuigend aan de schepster van deze nieuwste soort van filmkunst, zullen in duizenden cinema’s in honderden steden van dozijnen landen weldra bewogen en opgetogen bezoekers constateeren, dat hier de uitgetreden paden van filmkitsch zijn verlaten en een aloude kunst tot nieuw leven is gewekt, van het primitieve in het moderne is omgezet, zonder aan waarde te verliezen. Integendeel.’
Het Vaderland, 7 mei 1926

‘Een jonge dame, Lotte Reinger, was in Duitschland reeds bekend als vervaardigster van eenige kleine “schaduw-films” – men zou ze in ‘t Nederlandsch het best “bewegende zwartjes” kunnen noemen. Ze waren kunstig geknipt en bewezen, dat men hier met een ernstige kunstenaresse te doen had. (…) De talentvolle schimmenknipster deed meer dan schaduwbeelden ontwerpen en uitvoeren. Zij liet door den medewerkenden kunstschilder uit zand, dat op glasplaten gelegd werd, achtergronden tooveren. Die verschillende doorzichtige glasplaten, van boven door den fotograaf alle tezamen opgenomen, maakten het mogelijk, nieuwe perspectieven te bereiden. (…) Een geheel, dat het publiek van de première, die door een bijzondere eigen muziek nog geïllustreerd werd, in oprechten geestdrift heeft gebracht.’
Algemeen Handelsblad, 19 mei 1926

‘Het trilbeeld is eenig in zijn soort, daar het een zg. schaduwfilm is, een nieuwe soort van kinoproductie, totdusverre nimmer vervaardigd. Wij weten niet wat in deze film meer te bewonderen: de groote articiteit van de vervaardigster der beelden, Lotte Reiniger, of wel de schitterende opname door de operateurs van deze film. De sierlijkheid van lijnen, die Lotte Reiniger in haar werk wist te leggen, is ongeëvenaard. Een beschrijving van dit superieure filmwerk te geven is ondoenlijk. Met moet het zelf hebben gezien om zich hierover een oordeel te kunnen vormen.’
De Indische Courant, 16 november 1926

‘Voorzeker is een dergelijke rolprent niet geschikt voor een gewoon bioscoop-theater, waar het publiek het ontzaglijke werk niet zal waardeeren, doch om sensatie vraagt, vechten en een lief snuitje van een “ster” wil zien. De door Lotte Reiniger met hare silhouetten bereikte effecten zijn zeer amusant, en met merkbaar genoegen volgde het publiek de avonturen van prins Achmed op het tooverpaard en zijn liefdesgeschiedenis met de schoone prinses Pari Banu van het tooverland Wak-Wak.’
Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 14 februari 1927

Op zaterdag 21 maart 2020, om 20:30 uur, wordt de film op groot scherm vertoond in Pand P, Eindhoven, en muzikaal begeleid door Daan van den Hurk (piano).

Bestel je tickets via onze ticketpagina!

THE ADVENTURES OF PRINCE ACHMED
D, 1926
65 minuten
Regie: Lotte Reiniger